Archive | Niszczarki

HSM Sicherheitsstufen_1

Nowa, rewolucyjna norma DIN 66399 reguluje wymogi w zakresie niszczenia dokumentów i innych nośników danych. Regulacja ważna dla polskiego rynku.

Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung), w październiku 2012 opublikował nową normę DIN 66399 określającą wymogi, jakie muszą spełnić urządzenia i procesy, aby bezpiecznie niszczyć dane. Norma DIN 66399 zastępuje obecnie obowiązującą normę DIN 32757 i wprowadza nowe, zasadnicze regulacje w kontekście niszczenia wszelkich obecnie dostępnych  nośników danych. Zmienia dotychczasową strukturę klasyfikacji stopni bezpieczeństwa, […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes