Nowe wyjaśnienie Ministra Finansów dotyczące nazw na paragonach.

Odpowiadając na wątpliwości podatników dotyczące umieszczania nazw towarów i usług na paragonach fiskalnych, pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację zamieszczamy pełną treść informacji Ministerstwa Finansów:

Ministerstwo Finansów – Wyjaśnienie

Powered by WordPress. Designed by WooThemes